Studiegids

nl en

Bestuurskunde: overheid en samenleving

Met deze minor richt je je bij uitstek op actuele vraagstukken van het openbaar bestuur. Dat bestuur wordt gevormd door de EU, de regering, provincies en gemeenten. Zij nemen beslissen waaraan de maatschappij zich moet houden. En dan zijn er nog een heleboel instellingen die publieke taken uitvoeren maar niet tot de overheid behoren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en woningcorporatie.

Deze minor geeft je inzicht in het bestuur (van de publieke sector). Hoe ziet het openbaar bestuur eruit? Welke organisaties maken er deel van uit en wat zijn de relaties tussen die organisaties? Daarbij wordt er aandacht besteed aan de steeds meer groeiende invloed van de Europese Unie maar ook aan allerlei ontwikkelingen, zoals schaalvergroting, privatisering, verzelfstandiging, internationalisering en decentralisatie.

Organisatie en management is een belangrijk onderdeel binnen deze minor en besteedt aandacht aan de vraag hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Daarnaast is er ook aandacht voor beleid met de onderwerpen agendasetting/ besluitvorming en natuurlijk de internationale oriëntatie.

Inschrijving

Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 1 mei t/m 15 augustus 2015 inschrijven voor deze minor via USis 6000MOSN.

NB: Minorstudenten volgen alléén de hoorcolleges van de vakken en géén werkgroepen.

NB: Studenten van Erasmus Universiteit Rotterdam die kiezen voor een minor van 15 EC, hebben vrije keuze uit alle (8) vakken.

Locatie

De minorvakken worden gedoceerd in Den Haag, Locatie Schouwburgstraat.

Rooster 2015-2016

Het rooster voor deze minor is te vinden op de website

1 of meerdere vakken niet behaald van de minor

De minor moet officieel binnen een jaar worden afgerond; dit vanwege wisselend aanbod per jaar. Indien je een of meerdere vakken niet hebt gehaald dan biedt de opleiding bestuurskunde echter toch een laatste kans op basis van het volgende: als je een (of meerdere) vak(ken) niet gehaald hebt dien je je zsm bij de studieadviseur te melden. Die zal tussen 15/8 en 31/8 bekijken of je de minor alsnog af kunt maken. Dit hangt o.a. af van of het vak nog aangeboden wordt. LET OP: er is dus geen garantie dat je het vak volgend jaar opnieuw mag volgen.

Contact

Studieadviseur Bachelor Bestuurskunde

Minor Bestuurskunde 2015-2016

De minor bestuurskunde bestaat uit vijf verplichte kernvakken, namelijk:

  • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschappen (blok 1)

  • Management and Performance (blok 1)

  • Comparative Government in International Perspective (blok 2)

  • Beleid I (blok 3)

  • Beleid II (blok 4)

Vervolgens kiezen minorstudenten één vak uit de volgende drie vakken:

  • Introduction to International Relations and Organisations (blok 1)

  • Sociologie (blok 1)

  • European Union Politics and Policy (blok 2)

Vak EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Management and Performance 5
Sociologie 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Comparative Government in International Perspective 5
European Union Politics and Policy 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming 5
Beleid 2: Implementatie 5
Overgangsregelingen