Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management

Doelgroep

Deze minor is bedoeld voor studenten met een brede interesse in het functioneren van de publieke sector in al haar verscheidenheid die, bovendien, een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van publieke dienstverlening. Studenten worden in de minor in staat gesteld op basis van goede inhoudelijke kennis degelijke oordelen te kunnen vellen inzake problemen in de publieke sector en goede aanbevelingen te doen ter verbetering. Vanzelfsprekend staat de minor open voor studenten met verschillende disciplinaire achtergronden. De studie Bestuurskunde leent zich hier goed voor. Zij is bij uitstek interdisciplinair en gebruikt allerhande inzichten om de complexiteit van het openbaar bestuur te kunnen doorgronden.

Het behalen van de minor biedt studenten de mogelijkheid om, mits aan enkele andere voorwaarden voldaan is, zonder pre-master in te stromen in een van de Master programma’s van het Instituut Bestuurskunde. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de studieadviseurs van de opleiding

De masteropleidingen Bestuurskunde zijn:

 • Management van de publieke sector.

 • Public Administration.

 • crisis and Security Management.

NB Reguliere Bsc studenten Bestuurskunde (EBM of BBO) kunnen de minor Bestuurskunde (Engelse of Nederlandse variant) niet volgen, zoals bepaald in de OER van de opleiding. Dit betekent dat ook alle minorvakken die tegelijkertijd keuzevakken zijn niet gevolgd kunnen worden door reguliere Bsc. studenten Bestuurskunde (EBM/BBO). De enige uitzondering is gemaakt in blok 1 van academisch jaar 2016-2017 voor de vakken Professional Skills for Public Impact en Introduction to International Relationsand Organizations. Reguliere studenten Bestuurskunde hoeven voor het volgen van deze twee vakken geen aparte toestemming aan te vragen bij de examencommissie.

Algemene Introductie en leerdoelen

In deze minor krijgen studenten kennis van en inzicht in het Nederlandse openbaar bestuur. Studenten bestuderen landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden – in de context van internationalisering en Europese Unie – en allerhande publieke en private instanties die publieke taken uitvoeren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen of woningcorporaties. Studenten leren zodoende hoe het openbaar bestuur er eigenlijk uitziet, welke organisaties hier deel van uit maken, waar deze organisaties vandaan komen en wat de onderlinge relaties zijn. Studenten krijgen bovendien inzicht in recente ontwikkelingen en uitdagingen in het openbaar bestuur zoals schaalvergroting, privatisering, internationalisering, decentralisatie, veranderende politiek-ambtelijke verhoudingen en vraagstukken omtrent ‘goed’ bestuur. In de vakken worden actuele vraagstukken besproken, zoals de invloed van Europa, de houdbaarheid van het sociale zekerheid stelsel, nieuw beleid in een ‘participatie samenleving’ of het zorgen voor een efficiënte (lees: slanke en zuinige), daadkrachtige en integere overheid. Studenten krijgen in deze minor essentiële handvaten om antwoorden te vinden op belangrijke maatschappelijke vraagstukken om een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening.

In de minor komt ook een SPOC cursus voor (Small Private Online Course). Dergelijke cursussen maken het mogelijk om op een nieuwe en uitdagende manier met mede studenten, de docent en de lesstof om te gaan!

Programma

Blok 1 (Semester 1)

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 200)

 • Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (niveau 200)

 • Keuzemogelijkheid:

  • Inleiding Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (niveau 200)
   OF
  • Introduction to International Relations and Organizations (niveau 300)

Blok 2 (Semester 1)

 • Public Values and Ethics (niveau 300)

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 200)

 • Beleid I: Beleids- en Besluitvorming (niveau 300)

Alle vakken zijn 5 ects
NB: Minorstudenten volgen alléén de hoorcolleges van de vakken en géén werkgroepen.

Deze minor kan ook worden gevolgd als een programma van 15 ECTS. In dat geval volgen studenten de volgende vakken:

 • Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 200)

 • Publiek Management & Organisaties (niveau 200)

 • Beleid I: Beleids- en Besluitvorming (niveau 300)

Deelname aan werkgroepen
Minor en keuzevak studenten participeren in de werkgroepen tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij de individuele vakbeschrijving.

Inschrijving

Kijk op Toelatingsprocedure & Inschrijvingsprocedure Minoren
De uSIS code voor deze minor is 6000MOBMN
Voor vragen over registratie, neem dan contact op met 071 – 527 1111 of studielijn@leidenuniv.nl

Studenten van Universiteit Leiden kunnen zich vanaf 1 mei t/m 15 augustus 2015 inschrijven voor deze minor via USis

Locatie

De minorvakken worden gedoceerd in Den Haag, Locatie Schouwburgstraat

Rooster 2016-2017

Het rooster voor deze minor is bereikbaar via een link naar de website, zie rechterzijde van deze pagina.

Contactpersonen

Vragen kunnen gesteld worden aan:

Coördinatie: Dr. A.D.N. Kerkhoff

Minor Bestuurskunde 2016-2017

Vak EC Semester 1 Semester 2
Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (minor vak OBBM) 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (minor OBBM) 5
Introduction to International Relations and Organizations 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Public Values and Ethics (SPOC) 5
Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (minor OBBM) 5
Publiek Management en Organisaties 5

Praktische informatie

Welkom bij de minor Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en Management van het Instituut Bestuurskunde. In dit deel van de e-gids vind je o.a. de vakken die bij deze minor horen. We willen een aantal belangrijke punten onder jullie aandacht brengen, namelijk:

1 Inschrijven voor vakken en tentamens
2 Verplichte deelname tentamens
3 Studeren met een functiebeperking
4 Rooster
5 Blackboard
6 Contact

 1. Inschrijven voor vakken en tentamens

Je dient je voor de vakken in te schrijven via uSis. Het vak verschijnt dan in je persoonlijk rooster. Wanneer je ingeschreven staat voor het vak, dan zal ons Onderwijs Service Centrum je inschrijven voor het tentamen.

Je bent geslaagd voor het tentamen als het resultaat 5,5 of hoger is. Een resultaat lager dan 5,5 betekent dat je het tentamen niet gehaald hebt.

W.b. het hertentamen:

Als het cijfer 3,0 of lager is, kun je niet mee doen met de herkansing. Je zult de examencommissie moeten vragen om toestemming om mee te mogen doen. Zonder toestemming zullen gehaalde cijfers niet geldig zijn. Je kunt de examencommissie benaderen via het webformulier (http://fgga.leidenuniv.nl/verzoekformulier-examencommissie). Als er toestemming is, kun je je inschrijven voor de herkansing via uSis. Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

Is het cijfer tussen 3.0 en 5.5, dan kun je de herkansing doen zonder toestemming. Vergeet je dan niet in te schrijven voor de herkansing via uSis.

 1. Verplichte deelname tentamen
  Alle studenten zijn verplicht om het tentamen direct bij de eerste mogelijkheid af te leggen. Dit is een regel van onze examencommissie. Als je niet meedoet aan de eerste kans, dan kun je niet meedoen aan de herkansing. Als je twee tentamens op dezelfde dag of als je een andere reden hebt waarom je het tentamen niet bij de eerste gelegenheid kan doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examencommissie. Dit kan via het webformulier (http://fgga.leidenuniv.nl/verzoekformulier-examencommissie). Voor vragen kun je contact opnemen met de studieadviseurs.

 2. Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met Fenestra (http://www.studenten.leidenuniv.nl/organisatie/fenestra/fenestra.html). Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen van Fenestra zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van Fenestra, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs.

In het geval dat je gebruik mag magen van de extra faciliteiten, willen we je wijzen op de volgende belangrijke informatie.

Het Onderwijs Service Centrum wilt het aanleveren van deze informatie zo makkelijk mogelijk voor jou maken. Ze zullen je ieder blok, ruim van te voren, een mail sturen waarin specifiek naar deze informatie gevraagd wordt. Wanneer je deze mail binnen de deadline volledig beantwoordt zal je gegarandeerd van de faciliteiten gebruik kunnen maken. Hierover zal je een bevestigingsmail ontvangen met daarin o.a. de tijd en locatie van het tentamen. Hou in de gaten dat je deze mail wel ontvangt!

Onvolledige informatie of reacties na de deadline worden niet meer in behandeling worden genomen. Concreet houdt dit in dat er geen faciliteiten voor jou zijn geregeld en je in de reguliere zaal tentamen zal moeten maken.

Ook willen we jullie erop attenderen dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten die Fenestra in hun advies aan de examencommissie hebben vermeld. Discussies met de docent, een collega van het Onderwijs Service Centrum en/of de surveillant voor, tijdens of na het tentamen worden doorgegeven aan ons. Wanneer dit vaker gebeurt, zullen wij dit doorgeven aan de examencommissie die dan mogelijkerwijs besluit het advies van Fenestra niet meer op te volgen.

 1. Roosters
  Het rooster van de vakken, de tentamens en herkansingen zijn te vinden op deze pagina: http://www.campusdenhaag.nl/bestuurskunde/nieuws/rooster.html. Een uitleg over de afkortingen is te vinden op de laatste pagina van elk pdf.

 2. Blackboard
  Je kunt jezelf inschrijven in Blackboard. De BB-pagina’s gaan 1-2 weken voor het vak begint open.
  https://blackboard.leidenuniv.nl/webapps/portal/frameset.jsp

 3. Contact
  De examencommissie: http://campusdenhaag.nl/bestuurskunde/org/commissies/examencommissie.html

De studieadviseurs / exchange coördinatoren: http://campusdenhaag.nl/bestuurskunde/org/db/studieadviseur.html

Het Onderwijs Service Centrum:

http://campusdenhaag.nl/bestuurskunde/org/db/onderwijsbureau-bestuurskunde.html