Studiegids

nl en

Eerste Jaar

In het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde bestudeerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5
Inleiding Economie 5
Inleiding Recht 5
Methoden en Technieken Ia: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Methoden en Technieken Ib: Onderzoeksontwerp 5
Methoden en Technieken II 5
Nationale Politiek I: Nederlands Politiek Bestel 5
Organisatietheorie 5
Publiek Management 5
Sociologie 5

Tweede Jaar

In het tweede jaar van de Bachelor Bestuurskunde wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Beleid I: Beleids- en Besluitvorming 5
Beleid II: Implementatie 5
Comparative Government in International Perspective 5
Decision Making and Rational Choice 5
EU Politics and Policy 5
Europeanisering en Binnenlands Bestuur 5
Kwantitatief Onderzoek 5
Organisatie en Management 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Public Budgeting and Finance 5
Staats- en Bestuursrecht 5
Vergelijkende Bestuurskunde 5

Derde Jaar

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

In de vrije ruimte kunnen derdejaarstudenten optioneel het keuzevak Introduction to International Relations en/of het keuzevak Public Administration in Non-Western Societies volgen. Hiernaast kunnen studenten die in februari 2010 willen beginnen met hun master hun Bachelorscriptie in het najaar van 2009 schrijven.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Project Voorjaar 2010 15
Beleid III: Beleidsevaluatie 5
Ethiek 5
Keuzevak: Europese politieke leiders sinds 1945 5
Keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Keuzevak: Public Administration in Non-Western Societies 5
Optioneel: Bachelor Project najaar 2009 5
Vrije Keuzeruimte 30
Wetenschapsfilosofie 5

Overgangsregelingen

Overgangsregelingen voor oude eerstejaarsvakken:

Sociale en Organisatiepsychologie:
Dit vak is verdwenen uit het curriculum. Studenten kunnen kiezen of ze dit vak overdoen als ‘keuzevakker’ bij de opleiding Psychologie of dat zij het nieuwe propedeusevak ‘Geschiedenis van het Openbaar Bestuur’ volgen.

Overgangsregelingen voor oude tweedejaarsvakken:

Organisatie & Management II
Dit vak is verdwenen uit het curriculum. Studenten die dit vak afgelopen jaar niet hebben behaald kunnen deelnemen aan het nieuwe tweedejaarsvak ‘Vergelijkende Bestuurskunde’ in blok II.

Recht, Bestuur & Informatisering
Dit vak is verdwenen uit het curriculum. Studenten kunnen contact opnemen met de betrokken docent mr. dr. G. S. A. Dijkstra voor individuele afspraken.

Bestuurskundig Onderzoek I (voorheen RPA I)
Dit vak is verdwenen uit het curriculum. Studenten kunnen contact opnemen met de studieadviseur Daniëlle Ladan voor meer informatie.

Introduction to International Relations and Organisations:
Dit vak is verdwenen uit het verplichte curriculum en wordt alléén nog als keuzevak aangeboden. Studenten die dit vak hebben openstaan kunnen deelnemen aan de colleges in blok II.