Studiegids

nl en

Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De opleiding Bestuurskunde is een internationaal georiënteerde, academische studie die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij drie bachelortracks aan, namelijk:

In de track Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie leer je om vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder recht, sociologie, geschiedenis, filosofie en politicologie) belangrijke actuele maatschappelijke vraagstukken te begrijpen, zoals asielbeleid, lokale politiek, Europese integratie, en terrorismebestrijding. Met BBO word je expert op het gebied van beleid- en besluitvorming: je begrijpt hoe besluitvorming tot stand komt en krijgt inzicht in hoe lastig het is om op papier mooie beleidsplannen goed uit te voeren in de praktijk. Met BBO krijg je een brede, veelzijdige opleiding die jou in staat stelt oplossingen te genereren voor ingewikkelde uitdagingen bij de overheid en in het bedrijfsleven.

Rooster:

Het rooster voor 2024-2025 kun je in augustus vinden onder “links” - hier rechts op dit scherm.

BBO 1

In het eerste jaar van de afstudeerrichting: Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde behandeld. Hiermee wordt de basis gelegd voor de komende jaren.

Bestuurskunde is een voltijdse studie. Naast de hoorcolleges en werkgroepen moet je zelf aan de slag. Denk hierbij aan lezen, het schrijven van opdrachten en het leren voor tentamens.

Belangrijk om te weten is dat je in dit jaar met het Bindend Studieadvies (BSA) te maken hebt. Je krijgt een positief advies als je aan het eind van dit jaar 45 ECTS of meer hebt gehaald. Haal je minder en zijn er geen erkende bijzondere omstandigheden dan kun je niet verder met deze opleiding.

Tijdens het jaar zijn er een aantal contactmomenten met de studieadviseurs (zoals gesprekken over het BSA). Tussendoor kun je natuurlijk altijd je vragen of problemen bespreken met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Introductieprogramma Bachelor Bestuurskunde
Mentoraat

Blok 1

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleids- en besluitvorming 5
Sociologie 5

Blok 2

Publieke Organisaties 5
Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek 5
Economie in hoofdlijnen 5

Blok 3

Publiek Management 5
Statistiek (BSK) 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5

Blok 4

Politicologie 5
Recht 5
BBO I: Integratief Project 'De Responsieve Overheid' 5

BBO 2

In het tweede jaar van deze afstudeerrichting staat verdieping centraal. Onderwerpen zoals digitalisering, beleid, Public Affairs en de Europese Unie worden behandeld.

In de loop van het tweede studiejaar wordt op verschillende momenten voorlichting gegeven over het invullen van de vrijekeuzeruimte in het derde jaar. Het is goed al in je tweede jaar na te denken over wat je wilt, omdat de voorbereidingen dan al plaatsvinden. Wil je stagelopen, naar het buitenland of je kennis verdiepen of verbreden door een minor of keuzevakken? Verdiep je vast in de eisen en deadlines. Meer weten? Kijk alvast naar het derde jaar en klik op Vrijekeuzeruimte.

Tijdens het jaar zijn er een aantal contactmomenten met de studieadviseurs (zoals gesprekken over jouw studieplan en over studieloopbaanoriëntatie). Tussendoor kun je ook je vragen of problemen met de studieadviseur bespreken.

Voorbereiding Vrijekeuzeruimte
In de vrijekeuzeruimte van je derde jaar kan je 30 EC zelf invullen. Het is belangrijk om je hier op tijd op voor te bereiden omdat de meeste mogelijkheden al tijdens je tweede jaar actie vereisen om het te laten slagen.

Studeren in het buitenland

 • De aanmelddeadline voor universiteiten binnen Europa is al op 7 november en buiten Europa op 1 december van je tweede jaar.

 • In september en oktober van je tweede jaar vinden er diverse informatiesessies plaats. Houd je uMail in de gaten voor de uitnodigingen.

Stagelopen

 • We raden je aan om zes maanden voor de start te beginnen met het vinden en regelen van een stage. Lees ook de testimonials van oud-stagiairs om te leren waar zij stage hebben gelopen, hoe ze die hebben gevonden en wat hun taken waren.

 • In het najaar vindt Meet the employer en/of stagemarkt plaats (online en/of op locatie) waar Nederlandse en internationale organisaties vertellen over zichzelf en hun stages of vacatures.

 • Kijk ook op TRAIL en de Leiden Career Zone Job Portal voor vacatures (let op: deze zijn nog niet door de stagecoördinator van Bestuurskunde goedgekeurd).

Minor

 • De minoren worden in april geüpdatet voor volgend academisch jaar.

 • De inschrijfperiode is meestal rond 1 begin mei tot half begin juli. Sommige minoren zitten snel vol, dus check het exacte startmoment via de minorwebpagina om je direct in te schrijven.

 • Tip: zorg dat je de codes van de minoren van jouw keuze bij de hand hebt. Mocht de minor van jouw eerste keuze al volzitten, dan kan je je snel voor je tweede, derde etc. keuze inschrijven.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Economie van de publieke sector 5
Kwantitatieve methoden 5
European Union Politics and Policy 5

Blok 2

Foundations of Social Science and Public Administration 5
International Administration 5
Governance and Digitalisation 5

Blok 3

Public Affairs 5
Kwalitatieve Methoden 5
Beleidsimplementatie en -evaluatie 5

Blok 4

Political Philosophy and Public Administration 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5
BBO II: Integratief Project Multi-level Governance 5

BBO 3

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrijekeuzeruimte te vullen met een minor, stage, studeren in het buitenland of keuzevakken. In het tweede semester zijn er nog een aantal verplichte vakken en het bachelorproject. Klik hieronder op ‘Vrijekeuzeruimte’ voor verdere informatie.

Voor de start van het derde jaar heb je de mogelijkheid om jouw (geüpdatete) studieplan met de studieadviseurs te bespreken. Misschien moet je nog eerste- of tweedejaarsvakken inhalen of heb je een master met bepaalde toelatingseisen op het oog. Tussendoor kun je ook je vragen of problemen met de studieadviseur bespreken.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Blok 1 en 2

Vrijekeuzeruimte (Bestuurskunde) 30

Blok 3

Publiek leiderschap 5
Administrative Ethics 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Blok 4

Staats- en Bestuursrecht 5
Bachelorproject (15 ECTS) 15

Overgangsregelingen

Beleid 1 t/m 3
Met ingang van collegejaar 2023-2024 zijn er wijzigingen gekomen t.a.v. de (oude) vakken Beleid 1 t/m 3. Hieronder staat per cohort wat van toepassing is.

 • Cohort 2021-2022 en eerder
  Deze studenten volgen de oude Beleid 1 t/m 3 vakken, dus: Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming, Beleid 2: Implementatie en Beleid 3: Evaluatie. Zij schrijven daarnaast hun scriptie voor 10 EC.

 • Heb je Beleid 1 niet gehaald? Volg dan het nieuwe vak Beleids- en Besluitvorming (blok 1).

 • Heb je Beleid 2 en/ of 3 niet gehaald? In 2024-2025 worden Beleid 2: Implementatie (blok 4) en Beleid 3: Evaluatie (blok 3) als overgangsregeling aangeboden. Meer informatie daarover is te vinden op de studiegidspagina's.

 • Cohort 2022-2023
  Deze studenten hebben in 2022-2023 het oude vak Beleid 1: Beleids- en Besluitvorming (blok 1) gevolgd en als het goed is in 2023-2024 het nieuwe gecombineerde vak Beleidsimplementatie- en Evaluatie (blok 3) gevolgd. Daarnaast schrijven zij hun scriptie voor 15 EC.

 • Heb je Beleid 1 niet gehaald? Volg dan het nieuwe vak Beleids- en Besluitvorming (blok 1).

 • Cohort 2023-2024 en verder
  Deze studenten volgen de twee nieuwe vakken Beleids- en Besluitvorming (jaar 1, blok 1) en Beleidsimplementatie- en Evaluatie (jaar 2, blok 3). Zij schrijven daarnaast hun scriptie voor 15 EC.


Organisatietheorie (Cohort 2023-2024 en eerder)
Studenten die het vak Organisatietheorie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Publieke Organisaties te volgen.

Multilevel Governance: civil service reform (BBO cohort 2014 en 2015 )
Multilevel Governance (BBO cohort 2016, 2017 en 2018)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Multilevel Governance: civil service reform en Multilevel Governance niet langer aangeboden.
Studenten uit de bovengenoemde cohorten die één van deze vakken tot nu toe niet gehaald hebben, moeten het vak International Governance volgen in blok 1. Dit geldt uitsluitend voor studenten BBO.

Management and Performance (BBO en EBM cohort 2018-2019 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Management and Performance vanaf het academisch jaar 2019-2020 niet aangeboden.
Studenten die het vak nog niet hebben behaald dienen het vak Governance and Digitalization in blok 2 te doen.

Micro- en Macro-economie + Institutionele Economie (EBM cohort 2016-2017 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma worden de vakken Micro- en Macro-economie en Institutionele Economie met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die beide vakken nog niet hebben gehaald, dienen de nieuwe vakken Micro-economie (blok 1) en Macro-economie (blok 2) te doen.

Wetenschapsfilosofie (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Wetenschapsfilosofie met ingang van het academisch jaar 2018-2019 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het vak Foundations of Social Science and Public Administration in blok 2 te doen.

Foundations of Public Administration (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma wordt het vak Foundations of Public Administration (niet te verwarren met het nieuwe vak Foundations of Social Science and Public Administration, zie hierboven) met ingang van het academisch jaar 2017-2018 niet langer aangeboden. Studenten die dit vak nog niet hebben gehaald, dienen het volgende vak ter vervanging te doen:

 • BBO: Integratief project BBO II: Multi-level Governance (blok 4)

 • EBM: Beleidsimplementatie en -evaluatie (blok 3)

Staats- en Bestuursrecht (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het bachelorprogramma is het vak Staats- en Bestuursrecht niet aangeboden in het academisch jaar 2017-2018. Studenten die in 2015 of eerder aan de studie Bestuurskunde begonnen zijn en dit vak tot nu toe niet gehaald hebben, kunnen dit vak weer volgen bij BBO jaar 3, blok 4. Dit geldt ook voor studenten EBM.

Economische theorie van politiek (BBO en EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma wordt het vak Economische theorie van politiek niet meer aangeboden voor de specialisatie BBO, maar nog wel voor de specialisatie EBM. BBO-studenten die dit vak nog niet gehaald hebben, kunnen ook deelnemen aan dit vak.

Politieke filosofie en Openbaar Bestuur (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
EBM studenten die het vak Politieke Filosofie niet met een voldoende hebben afgesloten dienen het vak Political Philosophy and Public Administration met de BBO-studenten in blok 4 te volgen.

Economie in Hoofdlijnen (EBM cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Economie in Hoofdlijnen voor de specialisatie EBM komen te vervallen. EBM studenten die dit vak moeten herkansen dienen het vak Economie in Hoofdlijnen te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 2.

Onderzoeksontwerp (EBM en BBO cohort 2015-2016 en eerder)
Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelorprogramma is het vak Onderzoeksontwerp komen te vervallen.

 • BBO studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak Integratief Project BBO 1: De Responsieve Overheid te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4.

 • EBM studenten die Onderzoeksontwerp moeten herkansen dienen het vak Integratief Project BBO 1: De Responsieve Overheid te volgen met de eerstejaars BBO studenten in blok 4 en zullen een aangepaste opdracht krijgen, specifiek voor hun specialisatie. Meer informatie over deze aangepaste opdracht voor EBM-studenten zal vóór de start van blok 4 op Brightspace geplaatst worden bij het vak Integratief Project BBO 1: De Responsieve Overheid.

Bachelorproject (10 en 15 ECTS)
Studenten die hun Bacheloropleiding Bestuurskunde zijn gestart in de academische jaren 2014-2015 tot en met 2021-2022 schrijven hun scriptie voor 10 EC.
Studenten die gestart zijn met hun Bacheloropleiding Bestuurskunde vóór het academisch jaar 2014-2015 of vanaf het academisch jaar 2022-2023 dienen de scriptie te schrijven voor 15 EC. Zie voor meer info de studiegidspagina van het Bachelorproject.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Beleid 2: Implementatie 5
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Bachelorproject (10 ECTS) 10

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap
De opleiding Bestuurskunde heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Opleidingsdirecteur, o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Dr. A.D.N. (Toon) Kerkhoff

 • Studentlid, brengt het studentenperspectief in het [opleidingsbestuur]((https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/governance-and-global-affairs/instituten/instituut-bestuurskunde/instituutsbestuur): Isabelle Tunnissen

De bachelor Bestuurskunde heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning
Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht met studiegerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, studieplanning, examenregelingen etc.

 • Persoonlijke omstandigheden
  Meld persoonlijke omstandigheden altijd bij de studieadviseurs. Hieronder vallen in ieder geval ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, zwangerschap en bestuurswerkzaamheden.

 • Bindend Studie Advies (BSA)
  In je eerste jaar moet je 45 van de 60 ECTS halen om door te mogen naar het tweede jaar. In je eerste jaar krijg je diverse adviezen en berichten hierover.

 • Studiebegeleidingsplan
  Stappen 5 t/m 8 van het Leids Studiesysteem hebben betrekking op de studiebegeleiding als je gestart bent. In het document 'Studiebegeleidingsplan 2024-2025' kan je daar meer over lezen. Dit document is aan de rechterkant van de pagina te vinden.

 • Overige studiegerelateerde zaken
  Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.
  Het komt regelmatig voor dat de studieadviseur je voor jouw vraag of probleem naar een andere afdeling doorverwijst.

Overige studentbegeleiders

 • De Studentendecanen beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen. Denk hierbij o.a. aan topsport, functiebeperking, zwangerschap en financiën

 • De Studentenpsychologen kunnen je helpen bij zowel studiegerelateerde als persoonlijke problemen als faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes. Daarnaast bieden ze ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Andere belangrijke afdelingen:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt o.a. cijferregistratie, vak- en tentamenorganisatie en -inschrijving, en gecertificeerde cijferlijsten en het aanvragen van diploma's. Zij staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Klachten

 • Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

 • De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

 • Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, een toets of over het studieprogramma en het rooster? Neem dan contact op met de opleidingscommissie (OLC).

 • Elke faculteit heeft ook een klachtencoördinator: de assessor van de faculteit (student-lid van het bestuur). Hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Arbeidsmarktvoorbereiding

Arbeidsmarktvoorbereiding in de bachelor Bestuurskunde

De Universiteit Leiden heeft als doel om jou, naast het bieden van een gedegen universitaire opleiding, zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van jouw ‘employability’, je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt het makkelijker om de overstap naar de arbeidsmarkt te maken, inzetbaar te blijven in een dynamische arbeidsmarkt, in een (loop)baan die past bij je eigen persoonlijke waarden, voorkeuren en ontwikkeling.

‘Employability’ bestaat uit de volgende aspecten, die je onder andere ontwikkelt binnen je opleiding:

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
Kennis en vaardigheden specifiek voor jouw opleiding.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Dit zijn vaardigheden die relevant zijn voor elke student, die je in allerlei functies kunt gebruiken ongeacht studie, denk aan o.a.: onderzoeken, analyseren, projectmatig werken, oplossingen genereren, samenwerken, digitale vaardigheden, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, presenteren, maatschappelijk bewustzijn, zelfstandig leren, veerkracht.

3. Zelfreflectie
Het betreft hier zelfreflectie in het kader van je (studie)loopbaan, o.a. reflecteren op de keuzes die je als student tijdens je studie maakt, wat kan je met je kennis en vaardigheden op de arbeidsmarkt?
Daarnaast reflecteren op je eigen profiel en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wie ben je, wat kan je goed, wat vind je interessant, wat past er bij je, wat vind je belangrijk, wat wil je gaan doen?

4. Praktijkervaring
Opdoen van praktijkervaring o.a. door middel van stages, projecten, (maatschappelijke) praktijkgerichte of praktijk gebaseerde opdrachten, die zijn geïntegreerd in een (keuze-)vak of minor.

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Zicht krijgen op de arbeidsmarkt, op werkvelden, functies en loopbaanpaden, door o.a. gastsprekers en alumni-ervaringen uit het werkveld, career events binnen opleiding, gebruik van alumni mentornetwerk, interviewen mensen uit het veld, meelopen/ bedrijfsbezoeken in het kader van een bepaald vak.

Employability/arbeidsmarktprogramma in de bachelor Bestuurskunde

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op een professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar iets wat je later zou willen doen?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden, en je kunt oriënteren op de arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

Alle eerstejaars zitten in een mentorgroep. Het mentoraat legt de basis voor een goed verloop van de bachelor. Je krijgt onder andere advies over academische – en studievaardigheden, je reflecteert op je studievoortgang en –houding én er worden workshops aangeboden op het gebied van vakoverstijgende vaardigheden die van belang zijn als bestuurskundige op de arbeidsmarkt zoals onderzoek doen, academisch schrijven en presenteren. Deze vaardigheden ga je in de drie jaar van je bachelor in diverse vakken toepassen en verbeteren.

Tijdens het tweede jaar zullen door de studieadviseurs bijeenkomsten over de minoren, stages en masteroriëntatie georganiseerd worden. Tijdens de workshop over masteroriëntatie komt de oriëntatie op de arbeidsmarkt ook aan bod.

De vrijekeuzeruimte in het derde jaar is een uitgemeten kans om praktijkervaring op te doen middels een stage.

In wat volgt belichten we meer in detail hoe in het kerncurriculum van bestuurskunde de verschillende vaardigheden aan bod komen.

1. Vakspecifieke kennis en vaardigheden
In het gehele curriculum trachten we studenten te bekwamen in vakspecifieke kennis en vaardigheden, die van een bestuurskundige op de arbeidsmarkt worden vereist. Welke vakspecifieke kennis en vaardigheden worden aangeleerd varieert over de leerlijnen die door het curriculum lopen.

De gemeenschappelijke vakken zijn georganiseerd rond verschillende algemene leerlijnen, zoals publiek management en organisaties; beleid; en sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Studenten die voor Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) kiezen als specialisatie krijgen daarnaast de kans zich toe te leggen op meer specifieke kennis en vaardigheden gelinkt aan het speelveld van belanghebbenden in de publieke sector op lokaal, nationaal en internationaal niveau, en publiek leiderschap. Binnen deze specialisatie verdiepen studenten zich eveneens in disciplines als sociologie en staats- en bestuursrecht, die nodig zijn om complexe maatschappelijke problemen te kunnen doorgronden vanuit een multidisciplinair perspectief.

Studenten die de specialisatie Economie, Bestuur en Management (EBM) volgen bekwamen zich daarentegen meer op het gebied van economie en financieel-economisch beleid. Zo verdiepen zij zich in actuele en ingrijpende economische beleidsdossier, zoals de impact van migratie of technologische verandering op de arbeidsmarkt. Daarnaast vergaren ze analytische vaardigheden en data skills die direct inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt.

Studenten die kiezen voor de specialisatie Digitalisatie, Data en Governance (DDG) gaan dieper in op de rol die nieuwe technologieën spelen in bestuur. Hierbij wordt het perspectief van de bestuurskunde gecombineerd met onder andere informatica, managementwetenschap en technologiestudies. Studenten leren hoe overheden slimmer en efficiënter kunnen worden, maar ook hoe ze ethisch en strategisch kunnen omgaan met de risico's van digitale systemen, zoals kunstmatige intelligentie, bevooroordeelde algoritmen, hacking en surveillance.”

Tijdens de ‘projecten’ aan het einde van het eerste en tweede jaar leer je vakspecifieke kennis en vaardigheden integreren middels een actueel en praktijkrelevant onderwerp. Deze projecten worden daarom ook georganiseerd per specialisatie.

2. Vakoverstijgende vaardigheden
Vakoverstijgende vaardigheden komen in diverse vakken aan bod. Tijdens het mentoraat leer je al over informatie verzamelen, academische teksten lezen, groepsdynamiek en samenwerking. Tijdens de opdrachten en toetsen in de vakken ga je daar mee aan de slag. Hieronder vind je een aan aantal voorbeelden van vakoverstijgende vaardigheden en hoe deze in de vakken terug komen.

 • Onderzoeksvaardigheden staan centraal in de skills gerichte onderzoekvakken (Inleiding Sociaal Wetenschappelijk onderzoek J1, Statistiek J1, Kwantitatieve en Kwalitatieve methoden J2 en het bachelor project J3). Deze vaardigheden zijn niet alleen relevant voor academici maar ook voor Bestuurskundigen in de praktijk zoals duidelijk moet blijken tijdens de ‘projecten’ aan het einde van het eerste en tweede jaar.

 • Tijdens diverse vakken met groepsprojecten leer je projectmatig- en samenwerken. (BBO I J1, EBM I J1, DDG J1 etc.)

 • Mondelinge en schriftelijke communicatie is eveneens een belangrijke component in diverse vakken. Zo moet je presenteren (Publiek Management J1, Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties EBM J21), debatteren (EU Politics and Policy J2), dien je constructieve peer reviews te schrijven (Organisatietheorie J1), of te communiceren tijdens rollenspellen (Economische Theorie van Politiek J3), en dien je papers of praktijkgerichte beleidsnota’s te schrijven (Beleidseconomie EBM J1 en Public Affairs BBO J2).

 • Ook digitale vaardigheden komen aan bod in meerdere vakken van het curriculum. Zo leer je onder meer statistische programma’s te gebruiken (Statistiek J1, Sociaaleconomisch Beleid: Empirische Analyse EBM J2), vlogs of video’s te maken (Politicologie J1).

3. Zelfreflectie
Studenten worden in het mentoraat actief begeleid in zelfreflectie. Bij BBO leren studenten reflecteren op hun persoonlijk leiderschap en het ontwikkelen van persoonlijke leerdoelen in Leiderschap en prestaties (J3).

4. Praktijkervaring
De stage in het derde jaar is dé kans op praktijkervaring op te doen. Daarnaast heeft bestuurskunde diverse praktijkgerichte of op de praktijk gebaseerde opdrachten in het curriculum zoals de projecten aan het eind van het eerste en tweede jaar maar ook in diverse andere vakken word gewerkt met casussen (Public Affairs J2, Beleidseconomie J2).

5. Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Tijdens de bachelor bestuurskunde kom je diverse malen in aanraking met het werkveld door gastcolleges (Public Affairs, BBO II) of werkbezoeken (Sociaaleconomisch Beleid: Theorie en Instituties (EBM J2). Ook in het kader van het mentoraat wordt de dialoog aangegaan met alumni en komt loopbaanbegeleiding aan bod.

Activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt naast/buiten het curriculum

Gedurende het studiejaar vinden er verschillende activiteiten plaats binnen, naast en buiten je opleiding om de overgang van de universiteit naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Denk aan activiteiten georganiseerd door studievereniging B.I.L. en door Career Service FGGA, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en CV-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’)

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere activiteiten rondom arbeidsmarktvoorbereiding. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie

Keuzevakken

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via MyStudymap kunnen Leidse studenten zich hiervoor aanmelden. Studeer je aan een andere universiteit? Meld je dan eerst aan als gaststudent. Scroll naar beneden totdat je 'Anders studerenden' en daarna 'Gaststudent' ziet. Gaststudenten schrijven zich via uSis in voor vakken.

Studeren met een functiebeperking

Ben je een minor- of keuzevakstudent? Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de studentdecanen. Houd alle relevante medische informatie en testresultaten bij de hand. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen zullen onze examencommissie daarna adviseren. Heb je al een verklaring van studentdecanen? Mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs van Bestuurskunde of vraag de studentdecanen deze naar de studieadviseurs te mailen.

Vak EC Semester 1 Semester 2
International Governance 5