Studiegids

nl en

Honours College: Science, Society and Self

De interdisciplinaire Honours College track Science, Society and Self biedt studenten de mogelijkheid om naast hun reguliere bacheloropleiding hun horizon te verbreden en te verdiepen. Hoewel wetenschap, samenleving en de zelf van elkaar afhankelijk zijn, worden ze doorgaans gezien als afzonderlijke domeinen. Dit beperkt ons begrip van de wereld en de manier waarop we daarin navigeren. Deze track, verankerd in de Faculteit der Sociale Wetenschappen, onderzoekt hoe wetenschap, samenleving en de zelf bewust en strategisch op één lijn kunnen worden gebracht om complexe en met elkaar verweven problemen op te lossen. Het uitgangspunt hiervan is bevraging – om andere, diepgaandere vragen te stellen over onszelf en anderen.

In plaats van meer van hetzelfde, biedt het Honours College FSW onderwijs dat interactief, interdisciplinair en speels is, gericht op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten. De voertaal van de Science, Society and Self track is Engels. Van studenten wordt verwacht dat zij over voldoende, maar geen uitstekende Engelse taalvaardigheid beschikken. Voor meer informatie over onze diverse en inclusieve gemeenschap kan je terecht op de website van het Honours College FSW.

Via dit traject streven we ernaar vier belangrijke leerdoelen te bereiken. De student:

 • kan uitleggen hoe academische disciplines de wereld anders bestuderen en begrijpen

 • kan reflecteren op de bestaande en potentiële relatie tussen wetenschap, samenleving en de zelf

 • heeft de competenties en mindset verworven om wetenschap, samenleving en de zelf in het dagelijks leven op één lijn te brengen

 • kan eigenaar worden van hun eigen leven door doelen te formuleren en manieren om deze te bereiken

Science, Society and Self

Learning outcomes:

Through this track, we strive to achieve four main learning outcomes. The student:

 • can explain how academic disciplines study and understand the world differently

 • can reflect on the existing and potential relationship between science, society and self

 • has gained the competences and mindset to align science, society and self in the everyday

 • can take ownership of their own lives by formulating goals and ways to achieve them

Curriculum dynamics

(Honours) education is dynamic and hence our curriculum might be slightly revised in the coming years. E.g.:

 • this year the course "Personal and Professional Development III" is replaced by the course Influence and Me year 3.

 • the type of Honours Classes and period at which the Honours Classes are offered can be different every year.

 • the type of Honours Modules and period at which the courses are offered can be different every year.

Vak EC Semester 1 Semester 2

1.

GENERAL (MANDATORY) COMPONENTS

Social Science Lab (Bachelor year 1) 5
Influence and Me year 2 (Bachelor year 2) 1
Learning in the City (Bachelor year 3) 3
Honours College FSW Science, Society and Self Conference (Bachelor year 3) 1

2.

HONOURS MODULES

Students choose at least one Honours Module (4 EC) in year 2. Students can also choose one or more other Honours Modules in year 3 in the free space.

Artificial Intelligence: Understand & Create 4
Sustainability and Health 4
Juvenile Delinquency: Prevention and Repression 4

3.

HONOURS CLASSES

Students have to follow at least one (up to three) Honours Classes (5 EC) during their whole Honours trajectory. See the website for more information:

Honours Classes 5

4.

ELECTIVES

You can complement the total of 30 EC (required at the end of year 3) with the offered electives.

Reflective Journaling & Creative Expression 4
Reflection Annual Diversity & Inclusion Symposium 1
Societal Internship 1 - 5
Research Internship 1 - 5
Lecture Series 1-2