Studiegids

nl en

Eerste Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Neem voor meer informatie over het volgen van vakken uit het tweede jaar contact op met de studieadviseur.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

LLP
Inleiding Criminologie 10
Inleiding Recht 5
Beginselen van de Democratische Rechtsstaat 5
Inleiding Rechtspsychologie 5
Inleiding Strafrecht 5

Semester 2

Inleiding Bestuursrecht 5
Daders en Slachtoffers 10
Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I 5
Criminologische Vaardigheden 5
Inleiding Sociologie 5

Tweede Jaar

LET OP: met ingang van het collegejaar 2013-2014 heeft een aanzienlijk aantal veranderingen en verschuivingen in de studieprogramma’s plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor studenten die hun studie zijn begonnen vóór 1 september 2013. Een beschrijving van de wijzigingen met daarbij behorende overgangsregelingen is te vinden op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Theoretische criminologie 10
Inleiding Staats- en Bestuursrecht 10
Rechtshandhaving en politie 5
Capita Selecta Rechtssociologie 5

Semester 2

Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek II 10
Wetenschapsfilosofie 5
Omgevingscriminologie 5
Practicum verklarende criminologie 5
Rechtseconomie 5

Derde Jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Straf- en Strafprocesrecht 10
Ontstaan en ontwikkeling van crimineel gedrag 5
Victimologie 5
Preventie en straffen 5
Keuzevakruimte bachelor criminologie semester 1 5

Semester 2

Keuzevakruimte bachelor criminologie semester 2 10
Onderzoeksvaardigheden in de criminologie 10
Bachelorscriptie: Criminologie 10