Studiegids

nl en

Geschiedenis

Programma

De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit acht afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis, Amerikaanse Geschiedenis en Maritieme Geschiedenis) en twee tracks binnen de hoofdrichtingen: Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering en Minderheden en- Migratiegeschiedenis, die een onderdeel zijn van respectievelijk Algemene Geschiedenis en Sociale Geschiedenis.

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen).

 • één derdejaars seminar van 10 EC

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks

De deeltijdopleiding Geschiedenis wordt vanaf 2014-15 niet meer aangeboden. Dat betekent dat er geen nieuwe deeltijdstudenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltijdstudenten die al aan hun studie begonnen zijn, binnen de huidige regelingen, deze nog kunnen afmaken.

Eerste Jaar

Meer informatie over de opbouw van de propedeuse vindt u hier: propedeuse voltijd

Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich voor het eerste semester niet zelf aan te melden voor hoorcolleges, werkcolleges en tentamens. De groepsindeling en de aanmelding voor werkcolleges voor het hele studiejaar wordt door de onderwijsadministratie gedaan.
Vanaf het tweede semester dienen studenten zichzelf in te schrijven voor hoorcolleges en bijbehorende tentamens. Herhalers dienen zich wel zelf aan te melden; indien je een werkcollege of themacollege opnieuw moet doen, meld je dan bij studiecoordinator dhr. Matthijs Olieman.

Voor de gehele propedeuse wordt extra onderwijstijd geprogrammeerd voor 4 uur voor de introductiedag, en 1 uur voorlichting over studieplan en onderwijsprogramma.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Propedeuse Hoorcollege Oude Geschiedenis (OG) 5
Propedeuse Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 5
Propedeuse Hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
Propedeuse Themacollege I 5
Propedeuse Kerncurriculum: Inleiding Historische Wetenschappen 5

Vaardighedenwerkcollege I (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd (AGN) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG) 0

Tweede semester

Propedeuse Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Propedeuse Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Propedeuse Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Propedeuse Themacollege II 10

Vaardighedenwerkcollege II (succesvol afronden van deze drie onderdelen levert in totaal 5 EC op)

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 0
Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 0

Tweede Jaar

Tweede studiejaar

In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de Onderdelen BA Vervolgfase Nieuwe Stijl door.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 1

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 2

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Studenten die in september 2012 of eerder met de propedeuse begonnen zijn en al in 2013-14 enkele vakken uit het tweedejaar gehaald hebben, mogen nog via het oude programma (dat tot 31 augustus 2014 gold) hun tweede en derde jaar afmaken. Zie voor de oude opzet: Onderdelen BA Vervolgfase Oude Stijl

Vak EC Semester 1 Semester 2

Verplichte vakken

Kerncollege BA2: De grenzen van de macht 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5
Kerncollege BA2: Global Connections 5
Historiografie en Geschiedfilosofie 5

Hoorcolleges, werkcolleges en hulpvakken

Kies voor elk semester één vak uit de lijst ‘hoorcolleges, één uit de lijst ‘BA2 werkcolleges’ en één uit de lijst ‘hulpvakken’.
NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Hoorcolleges Oude Geschiedenis

Geloof aan de Goden: Thema’s uit de godsdienstgeschiedenis van de antieke wereld 5
Het leven duurt maar kort: ziekte, moord en dood in de antieke wereld 5

Hoorcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Bourgondische Nederlanden 5
Geloof en wetenschap in de Latijnse middeleeuwen 5

Hoorcolleges Sociale Geschiedenis

Geschiedenis van het Antisemitisme 5
The History of European Integration 5
Slavery and Post Slavery: a Global perspective 5
Voorbij de dreiging 5
Comparative Urban History: Global Questions, Local Sources 5

Hoorcolleges Economische Geschiedenis

Geschiedenis van de Wereldeconomie in de Twintigste Eeuw 5
The History of European Integration 5
The Rise of the West: handelskapitalisme, globalisering en industriële revoluties, 1688-1914 5
Comparative Urban History: Global Questions, Local Sources 5

Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Slaven en schepen. De Europese slavenhandel in Oost en West 5
Tachtig jaar oorlog. Nieuwe perspectieven op de Nederlandse Opstand 5
'De Dageraad der Volksbevrijding’. Socialisten, arbeiders en de staat in Nederland 5

Hoorcollege Algemene geschiedenis

Geschiedenis van Rusland tot 1917 5
Van Columbus tot Castro: Geschiedenis van het Caraïbisch gebied 5
From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5 of 10
Geschiedenis van de Europese Expansie 5
Oorlogvoering in de 19e en 20e eeuw 5
Staat en natie vanaf ca. 1500 tot heden vanuit vergelijkend wereldhistorisch perspectief 5
Verbeeld en Reëel Afrika: introductie van de geschiedenis en antropologie van Afrika 5
Central Europe 1713-1914 The Habsburg Empire between Sanctio Pragmatica and World War I 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

Vrijheid, Gelijkheid, Burgerschap. Politiek in de Griekse polis 10
Keizers en tegenkeizers: Keizerlijke legitimatie in de drie eerste eeuwen van het Romeinse Keizerrijk 10
"In elk land, in iedere stad". De uitbreiding van het Jodendom in de Mediterrane Wereld 10
Romeinen in beweging: migratie en mobiliteit in het Romeinse Rijk 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

Monniken en macht. Het politieke en economische belang van de kloosters in middeleeuws Europa 10
Grenzen aan de vorstelijke macht 10
Maritieme imperia in middeleeuws Europa, 900-1500 10

Werkcolleges Sociale Geschiedenis

Geweld, Dwang en (Re-) Actie 10
Afrikanen in Amerika: Slavernij en emancipatie in de Verenigde Staten, 1619-1877 10
The Genesis of Informal Empires, 1415-1776 10
Verschil moet er zijn? 10

Werkcolleges Economische Geschiedenis

De eenwording van de Nederlandse economie gespiegeld aan Duitsland 10
The Genesis of Informal Empires, 1415-1776 10
De Great Divergence: welvaart, levensstandaard en consumptie in een globaliserende wereld, 1750-1914 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Tussen vorst en volk. Twee eeuwen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer 10
De kunst van het vergelijken. Hoe uitzonderlijk was de politieke cultuur van de Republiek? 10
Op de barricaden. Overheid, werkgevers en vakbonden in de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden voor havenwerkers en zeevarenden. 10
De eerste olifant, het exotische thuis in de Republiek 1600-1800 10
Van zeil naar stoom. De Nederlandse scheepvaart in een globaliserende wereld, 1815-1940 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

Geheim gewroet in het duister: geheime diensten in democratische rechtstaten 10
De macht van media in vroegmodern Europa, ca. 1550-1750 10
Nationalisme en natievorming in West-Europa en de Verenigde Staten 10
Geschiedenis van de Sovjet-Unie 10
After the Civil War: Reconstruction and the New South, 1865-1914 10
Selling War in America: overheidspropaganda en de rol van de media van de Spaans-Amerikaanse oorlog tot en met de War on Terror 10
Van de opkomst van het Tweede Duitse Keizerrijk tot de ondergang van de Weimarrepubliek: de Duitse politieke cultuur tussen 1871 en 1933 10
Politiek en religie in de machtsstrijd tussen koning en parlement in Groot-Brittannië, 1603-1714 10
De zoektocht naar een internationale wereldorde, 19de-20ste eeuw 10
De Atlantische Ontmoeting 10
De "verre" oorlog. WOII in Azië en de Pacific 10
Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands en Brits-Indië, 1800-1950 10
Het Caraïbisch gebied: op het kruispunt van vier werelddelen 10

Hulpvakken

Antieke inscripties als bron 5
Middeleeuwse paleografie 5
Ad fontes. Bronnen voor de vroegmoderne geschiedenis 5
Oud Schrift 5
Oral History 5
Digital History 5
Statistiek voor Historici 5
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
De werkplaats van de mediëvist 5
Koloniale en wereldgeschiedenis: Nederlandse bronnen als venster op de wereld 5
Archivistiek: zoeken, vinden en gebruiken van digitale en analoge archieven 5

Derde Jaar

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft hij nog 30 EC keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

Zie ook informatie over de keuzeruimte

Vak EC Semester 1 Semester 2

Hoorcollege

Kies één hoorcollege (5 EC). Zie hiervoor het overzicht van Hoorcolleges

Seminars

Kies één van onderstaande vakken:
NB Het studieaanbod wijzigt ieder studiejaar.

Seminar Oude Geschiedenis

Het woord van god: (on)geletterdheid in antieke religies 10
Romeinse slavernij 10

Seminar Middeleeuwse Geschiedenis

Funduqs, Vitten, factorijen. Koopliedengemeenschappen en de organisatie van internationale handel tot 1600 10
Geschiedschrijving en historische cultuur Late Middeleeuwen 10

Seminar Sociale Geschiedenis

Grenzen trekken: gender, klasse en etniciteit 10
Religion and Trade in the Construction of Empire, 1415-1776 10
Een Joods verleden Op het snijvlak van familie-, stads- en migratiegeschiedenis 10
Vroegmoderne globalisering: stedelijke knooppunten en hun eerste confrontaties met de wereld, 1500-1800 10
How to become a millionaire. Carrièrekansen en sociale mobiliteit in de 19e en 20e eeuw 10

Seminar Economische Geschiedenis

Religion and Trade in the Construction of Empire, 1415-1776 10
Economische crisis in historisch perspectief 10
Vroegmoderne globalisering: stedelijke knooppunten en hun eerste confrontaties met de wereld, 1500-1800 10
How to become a millionaire. Carrièrekansen en sociale mobiliteit in de 19e en 20e eeuw 10

Seminar Vaderlandse Geschiedenis

1813 in de Nederlandse geschiedenis 10
Gunboat diplomacy. Het optreden van de Nederlandse marine overzee aan het eind van de negentiende eeuw 10
Ooggetuigen van de Beeldenstorm 10
Morele kwesties in de Nederlandse politiek 10

Seminar Algemene Geschiedenis

Tussen feit en fictie. Informatiemakelaars, netwerken en beeldvorming in de vroegmoderne periode 10
Eurasian Diplomatic Encounters - European Embassies to Asian Courts, 1600-1800 10
History of ideas and institutions in Africa: The ideology and practice of power 10
Duitsland en de Eerste Wereldoorlog 10
America and Vietnam 10
De Zwarte Legende. De negatieve beeldvorming over Spanje in Europa 10
De opkomst van het nationalisme 10
The American Political System 10
Japan: Light of Asia? War and Decolonization in Asia 10
Railroads, groundnuts and resources: Development schemes and their impact, 1945-1980 10
A Spontaneous National Uprising. The Hungarian Revolution 1956 10

Keuzeruimte

Keuzeruimte (Geschiedenis) 30

BA Scriptie Seminar

BA Scriptieseminar

BA eindwerkstuk

BA Eindwerkstuk Geschiedenis 15

Meer info

Eindtermen van de opleiding
Aanvullende eisen BSA
Het Programma
Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

Eindtermen van de opleiding

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:

I. Kennis
Basiskennis en -inzicht:

 1. Kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop in grote lijnen met een concentratie op Europa en zijn interdependentie met de rest van de wereld, gedifferentieerd naar tijdvak, van de oudheid tot het heden, en naar aspect, met name vaderlandse en sociaal-economische geschiedenis, waarbij – voor zover dit vakgebied tevens in het voortgezet onderwijs aan de orde is geweest – is voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit is overtroffen;

 2. Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 3. Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de geschiedschrijving en de wetenschap der geschiedenis;

 4. Kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de methodiek en de methodologie van de geschiedwetenschap;

 5. Enige kennis van en inzicht in de grondslagen, c.q. de wijsbegeerte van de (geschied)wetenschap;

 6. Enige kennis van en inzicht in begrippen en methoden van (hulp)wetenschappen relevant voor de geschiedwetenschap en in een interdisciplinaire werkwijze.
  Gespecialiseerde kennis van en inzicht in één of enkele van de afstudeerrichtingen:

 7. Brede kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de gekozen afstudeerrichting;

Met speciale aandacht:

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C.-400 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor de Middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder voor etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw;

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verschillen naar klasse, gender, etniciteit en religie; verplaatsing van mensen, goederen en ideeën; verbanden tussen mensen (individueel en collectief), bedrijven, staten en (internationale) organisaties (inclusief kerken) vanaf 1600. Inzicht daarin wordt gebruikt om hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen te verklaren;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland vanaf de zestiende eeuw;

 • bij de afstudeerrichting Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa;

 • bij de afstudeerrichting Maritieme Geschiedenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart en overzeese handel vanaf de 16e eeuw; de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren in multidisciplinair perspectief.

 1. Brede kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken e.d. van het gekozen hoofdonderdeel / de subspecialisatie,

met speciale aandacht:

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving m.b.t. de Nederlanden in brede zin; paleografie; bronnenkunde;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving en inzicht in de interactie tussen beleid en economie;

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor het combineren van verschillende primaire bronnen (mondelinge bronnen, romans, beeldmateriaal, schoolboeken, kranten, volkstellingen en statistieken), uit diverse archieven (overheden, bedrijven en organisaties) met gebruikmaking van theorieën uit andere disciplines;

 • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis;

 • bij afstudeerrichting Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten;

 • bij de afstudeerrichting Maritieme Geschiedenis voor heuristiek, bronnenkunde, archiefonderzoek, diachronisch onderzoek, en het gebruik van museale objecten als informatiedrager voor historisch onderzoek.

 1. Kennis van en inzicht in een van de andere afstudeerrichtingen van de opleiding en onderdelen van andere vakgebieden.

II. Vaardigheden
Afgestudeerden van de opleiding bezitten, buiten de algemene academische vaardigheden zoals gedefinieerd door de faculteit (zie Bijlage B), de volgende vaardigheden:

 1. het vermogen historische bronnen te selecteren en te verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken, deze te analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid en deze te gebruiken bij het opzetten en uitvoeren van een onderzoek;

 2. het vermogen om relatief grote hoeveelheden informatie en materiaal te organiseren en te verwerken;

 3. het vermogen onderzoeksvaardigheden snel en efficiënt te extrapoleren naar en toe te passen in een ander kennisdomein dan wel ander vakgebied om een helder en goed opgebouwd antwoord te kunnen formuleren in woord en geschrift in correct Nederlands op vragen van derden die (een onderwerp) in dat kennisdomein dan wel vakgebied betreffen voor specialisten en niet-specialisten.

III. Academische attitude
Afgestudeerden van de opleiding bezitten, buiten de attitudes voortkomend uit de algemene academische vaardigheden zoals gedefinieerd door de faculteit (zie Bijlage B van de facultaire onderwijs- en examenregeling), de volgende vermogens:

 1. kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 2. zich een oordeel te vormen op het vakgebied waarin alle relevante (sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische) aspecten zijn meegewogen;

 3. inzicht tentoonspreiden in de maatschappelijke relevantie van het vak geschiedenis in het algemeen en van de gekozen afstudeerrichting in het bijzonder.

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene academische vaardigheden.

Aanvullende eisen BSA

De opleiding hanteert een aanvullende eis ten aanzien van te behalen onderdelen voor het tweede studieadvies, genoemd in artikel 6.3.1, namelijk dat ten minste één van de twee Themacolleges behaald moet zijn.

Het Programma

Opbouw van het propedeuseprogramma
De opleiding in de propedeuse bestaat uit onderdelen die een algemeen en oriënterend overzicht geven van de gehele geschiedenis. Zo worden achtereenvolgens de Oude Geschiedenis, de Middeleeuwse Geschiedenis, de Algemene Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, de Economische en Sociale Geschiedenis, de Vaderlandse Geschiedenis en de Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd aan de orde gesteld. Er wordt gedoceerd in een combinatie van hoor- en werkcolleges.

De hoorcolleges geven de grote lijnen aan, terwijl in de werkcolleges specifieke onderwerpen aan de orde komen, die aan de hand van teksten worden uitgediept. De keuze van de onderwerpen is zodanig dat de student inzicht krijgt in de grote lijnen van het geschiedverloop. Naast de genoemde vakken staat het vak Inleiding Historische Wetenschap, een eerste kennismaking met de geschiedtheorie. Tot slot schrijven propedeusestudenten in het kader van het Themacollege I een werkstuk van ca. acht pagina’s (ca. 3200 woorden) en in het kader van het Themacollege II een werkstuk van ca. twaalf pagina’s (ca. 5000 woorden) over een historisch thema.

De hoorcolleges worden afgesloten met een deeltoets en een afsluitend schriftelijk tentamen. Het gewogen gemiddelde van elk tentamen moet voldoende zijn. Er is echter de mogelijkheid om één onvoldoende te compenseren met een ruime voldoende voor een ander hoorcollege, al kan dit alleen als het gewogen gemiddelde van alle hoorcolleges hoger is dan een 6.0.

Het cijfer voor het werkcollege wordt bepaald op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van schriftelijke en mondelinge bijdragen. De drie werkcolleges die gegeven worden in één semester vormen samen een vaardighedencollege. Voor alle drie werkcolleges moet een voldoende worden gehaald om het gehele college met een voldoende af te ronden. Voor de beide themacolleges tellen het werkstuk, de participatie en het referaat mee bij de beoordeling.

Schema eerste jaar

Eerste semester EC
Oude Geschiedenis (OG) 5
Algemene Geschiedenis Nieuwe Tijd (AGN) 5
Vaderlandse Geschiedenis (VG) 5
Vaardighedenwerkcollege (VW: OG, AGN en VG) 5
Themacollege 1 (TC1) 5
Inleiding Historische Wetenschap 5

Totale studielast 30

Tweede semester EC
Middeleeuwse Geschiedenis (MG) 5
Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC) 5
Economische en Sociale Geschiedenis (ESG) 5
Vaardighedenwerkcollege (VW: MG, AGC en ESG) 5
Themacollege 2 (TC2) 10

Totale studielast 30

Extra uren:

 • Introductiedag in september: 4 uur

 • Voorlichting over tweede jaar en studieplan in april: 1 uur

Tweede en derde jaar
Na de propedeuse (het eerste jaar) stelt iedere student binnen het raamprogramma een eigen vakkenpakket samen. Door bepaalde accenten te kiezen kun je binnen de opleiding Geschiedenis afstuderen in één van de specialisaties. Deze bestaan uit acht afstudeerrichtingen (Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, Economische Geschiedenis, Sociale Geschiedenis, Vaderlandse Geschiedenis en Algemene Geschiedenis, Amerikaanse Geschiedenis en Maritieme Geschiedenis) en twee tracks binnen de hoofdrichtingen: Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering en Minderheden en- Migratiegeschiedenis, die een onderdeel zijn van respectievelijk Algemene Geschiedenis en Sociale Geschiedenis.

Om in één van deze afstudeerrichtingen af te studeren moet de student minstens de volgende onderdelen hebben afgelegd op het desbetreffende vakgebied:

 • één tweedejaars werkcollege van 10 EC

 • één sectiespecifiek hoorcollege van 5 EC

 • één door de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak van 5 EC (dit geldt alleen voor studenten die in september 2013 of later met hun propedeuse zijn begonnen).

 • één derdejaars seminar van 10 EC

 • één derdejaars BA-eindwerkstuk van 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in het kader van een scriptieseminar geschreven onder begeleiding van een docent. Eventueel kan dit ook gebeuren in het kader van een tweede derdejaars seminar.

Naast bovengenoemde voorwaarden kunnen er per afstudeerrichting (en track) nog specifieke eisen of aanbevelingen gelden. Zie verder: Afstudeerrichtingen en tracks

Tweede studiejaar
In het tweede studiejaar volgt de student één kerncollege, één werkcollege, één sectiespecifiek hoorcollege en één hulpvak per semester. De student kiest een werkcollege en een sectiespecifiek hoorcollege binnen de eigen afstudeerrichting, terwijl het andere werkcollege en sectiespecifiek hoorcollege niet uit dezelfde afstudeerrichting mogen komen om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Neem bij onduidelijkheden éérst inhoud van de Onderdelen BA Vervolgfase Nieuwe Stijl door.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 1

 • Werkcollege 1

 • Sectiespecifiek hoorcollege 1

 • Hulpvak 1

 • Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

 • Kerncollege 2

 • Werkcollege 2

 • Sectiespecifiek Hoorcollege 2

 • Hulpvak 2

 • Historiografie en geschiedfilosofie

Studenten die in september 2012 of eerder met de propedeuse begonnen zijn en al in 2013-14 enkele vakken uit het tweedejaar gehaald hebben, mogen nog via het oude programma (dat tot 31 augustus 2014 gold) hun tweede en derde jaar afmaken. Zie voor de oude opzet: Onderdelen BA Vervolgfase Oude Stijl

Derde studiejaar

In het derde jaar volgt de student een BA-seminar uit het aanbod van de afstudeerrichting, terwijl in het tweede semester binnen dezelfde richting het BA-eindwerkstuk wordt geschreven. Verder volgt de student in het eerste semester nog een sectiespecifiek hoorcollege naar keuze en heeft hij nog 30 EC keuzeruimte die hij kan invullen met een minor, stage of buitenlandverblijf.

Eerste semester (totale studielast 30 EC):

Tweede semester (totale studielast 30 EC):

Keuzeruimte (BA 3)
De keuzeruimte in het derde studie jaar (30 EC) kan opgevuld worden met:

 • een minor
  (een samenhangend pakket van vakken)

 • keuzevakken
  (in Leiden, Nederland of buitenland: mag een student zelf samenstellen en vooraf ter goedkeuring voorleggen aan de examencommissie)

 • een stage
  (in binnen- of buitenland) voor de procedure zie de Studenten Loopbaan Service.

Met bovenstaande opties kun je een eigen accent geven aan je opleiding of je opleiding verbreden.

Meer informatie:

Zie ook informatie over de keuzeruimte

Voltijd en deeltijd

De deeltijdopleiding Geschiedenis wordt vanaf 2014-15 niet meer aangeboden. Dat betekent dat er geen nieuwe deeltijdstudenten meer worden toegelaten, maar dat de deeltijdstudenten die al aan hun studie begonnen zijn, binnen de huidige regelingen, deze nog kunnen afmaken.

BA- eindwerkstuk en afstudeereisen
Zie de aparte cursus beschrijving.

Afstudeerrichtingen

De opleiding geschiedenis kent de volgende afstudeerrichtingen.
Er zijn acht afstudeerrichtingen:

 • Oude Geschiedenis

 • Middeleeuwse Geschiedenis

 • Economische Geschiedenis

 • Sociale Geschiedenis

 • Vaderlandse Geschiedenis

 • Algemene Geschiedenis

 • Amerikaanse Geschiedenis

 • Maritieme Geschiedenis (onderdeel van Vaderlandse Geschiedenis)

Verder zijn er twee tracks:

 • Geschiedenis van de Europese Expansie en de Globalisering (onderdeel van Algemene Geschiedenis)

 • Minderheden- en Migratiegeschiedenis (onderdeel van Sociale Geschiedenis).

Aansluitende masteropleidingen / pre-mastertrajecten

 • de masteropleiding History aan de Universiteit Leiden;

 • de masteropleiding North American Studies aan de Universiteit Leiden (indien de afstudeerrichting van de bacheloropleiding Amerikaanse geschiedenis is).